Подходът за микрокредитиране на DDS-MAP беше представен в Медицинския университет в Любин

5-та научна и обучителна конференция „Дни на качеството на Медицинския университет в Люблин“ се проведе на 8-9 декември 2023 г. Участниците включваха служители, студенти и докторанти на Медицинския университет в Люблин, представляващи лекари, медицински сестри и други медицински и не - медицински специалисти по здравни грижи. Конференцията се проведе в Центъра за медицински симулации на Медицинския университет в Люблин. Тържественото откриване на срещата се състоя на 8 декември 2023 г. в 14:30 ч. Тази година беше отделено специално внимание на въпросите, свързани с микрокредитите и съвременните образователни инструменти, включително AI. Презентацията на микрокредитите беше много посетена. В резултат на това беше направено предложение за сътрудничество при провеждането на семинари по микрокредити с цел доближаване на темата до по-широката академична общност.

Превъртете до върха