Mikrokreditní přístup DDS-MAP byl prezentován na Lékařské univerzitě v Lubinu

5. vědecká a školicí konference „Dny kvality Lékařské univerzity v Lublinu“ se konala ve dnech 8. – 9. prosince 2023. Účastníky byli zaměstnanci, studenti a doktorandi Lékařské univerzity v Lublinu zastupující lékaře, sestry a další lékařské i ne - specialisté na zdravotní péči. Konference se konala v Medical Simulation Center Lékařské univerzity v Lublinu. Slavnostní zahájení setkání proběhlo 8. prosince 2023 ve 14:30 hod. V letošním roce byla zvláštní pozornost věnována otázkám souvisejícím s mikrokredity a moderními vzdělávacími nástroji včetně AI. Prezentace o mikropověřovacích listinách byla velmi navštěvována. Výsledkem byl návrh na spolupráci při realizaci workshopů o mikropověřovacích listinách s cílem přiblížit problematiku širší akademické obci.

Přejděte na začátek