Seznamte se s DDS-MAP

Projekt EU4Health „DDS-MAP“ si klade za cíl vyvinout nové školení pro zdravotníky a příbuzné odborníky v EU, zaměřené na získání a zvládnutí nových digitálních technologií při poskytování pečovatelských služeb.

0
MĚSÍCE
0
PARTNEŘI
0
ZEMĚ
0 M $
FINANCOVÁNÍ
COVID-19 a válka na Ukrajině jsou předzvěstí více destabilizovaného světa taženého změnou klimatu, rychlou masovou migrací, nedostatkem potravin, selháním státu a epidemiemi. To bude mít významný dopad na infrastrukturu evropských zdravotnických systémů a pracovní sílu ve zdravotnictví.

Pakt EU pro zdraví (2020) zdůrazňuje potřebu zlepšit odolnost evropských zdravotnických systémů v tak náročném prostředí. V rámci zavádění zdravotnických technologií bývá kladen důraz na technické aspekty jejich využití a ochrany s malým zaměřením na kvalifikaci různých jednotlivců ve zdravotnické pracovní síle, kteří je používají (Wells, 2022). Vzhledem k dynamice změn, které vyvolává, je pro pracovníky ve zdravotnictví často obtížné být neustále aktualizován a kompetentní v jeho používání. To má značný negativní dopad na organizační i individuální kompetence a pohodu (Kaihlanen et al., 2021).

Výzva #1

Pracovníci ve zdravotnictví často pracují ve stále složitějším prostředí se značným organizačním a osobním tlakem v podobě omezení zdrojů, pracovní zátěže a času.

Výzva #2

Problémy zdrojů (organizačních a osobních) versus požadavky a složitost poskytování péče pravděpodobně v nadcházejících desetiletích porostou v sektorech zdravotnictví a související péče v Evropské unii.

Výzva #3

Rostoucí význam disciplinovaných sdílených IT systémů (jako jsou elektronické záznamy) znamená, že roste důraz na potřebu multidisciplinárního vzdělávání mezi zdravotníky.

Výzva #4

Zdravotní a přidružené pečovatelské služby jsou nyní považovány za klíčové provozovatele digitální infrastruktury v rámci EU. Tato digitální závislost zvyšuje zranitelnost „útočného povrchu“ vůči narušení vnějšími hrozbami nebo interními elektronickými poruchami.

Co udělá DDS-MAP

Co

Program Dynamic Digital Skills for Agility and Resilience in Medical and Allied Professions (DDS-MAP) si klade za cíl řešit organizační a lidské výzvy vyplývající z všudypřítomného používání digitálních a elektronických technologií v multidisciplinárním prostředí zdravotní péče v celé EU.

Pro koho

DDS-MAP poskytne zdravotnickým pracovníkům školení znalostí a dovedností (specializovaným lékařům, kteří pracují v nemocničních službách, zdravotním sestrám, neklinickým pracovníkům – včetně profesí, které pracují v přidružených zdravotnických nevládních organizacích)

Fotbalová branka

Umožnit jim vypořádat se se značnou složitostí, kterou představuje expanze digitálních zdravotnických technologií a informačních systémů s odkazem na vznikající výzvy zdravotní péče, kybernetickou bezpečnost a budování odolnosti, a to jak organizační, tak osobní.

Koncept DDS-MAP

Holistický přístup k poskytování školení digitálních dovedností pro zdravotníky

Vybudujte společnou platformu pro obsah dovedností, která splňuje specifické potřeby nemocničních lékařů, sester a neklinického personálu.

Propagujte rámec mikropověření s cílem usnadnit zapojení studentů

Vyhodnoťte virtuální realitu

Přejděte na začátek