DDS-MAP projektpartnere mødtes i RSU Medical College – Riga til deres foreløbige projektmøde

Den 17th og 18th juni 2024 mødtes DDS-MAP projektpartnerne på RSU Redcross Medical College, Riga campus til deres foreløbige projektmøde. Den lettiske partner RSU organiserede også en begivenhed målrettet for at informere de lokale interessenter om projektet og dele den tidlige version af projektresultaterne. Samfinansieret under EU4Health-programmet har projektet til formål at udvikle nye uddannelsestilbud til sundhedspleje og beslægtede fagfolk i EU, fokuseret på erhvervelse og beherskelse af nye digitale teknologier i leveringen af plejetjenester.

 

Mandag morgen startede mødet med overordnede projektledelsesopdateringer med periodiske og løbende rapporteringsaspekter og planlægningen heraf. Partnere præsenterede indsigt på højt niveau om resultaterne af den paneuropæiske undersøgelse, som blev udført mellem november 2023 og januar 2024 – forberedelse er i gang med at udgive videnskabelige publikationer for at formidle resultaterne til det bredere fællesskab af interessenter. Senere på eftermiddagen blev opgavens fremskridt om udvikling af træningsmoduler, kvalitetsvurdering, kommunikation, formidling, bæredygtighed og datastyring præsenteret. Partner kastede også lys over den aktuelle vurdering af Augmented and Virtual Reality (AR og VR) platform for at udnytte ekspertisen inden for DDS-MAP-konsortiet. Dag et sluttede med en gruppe-brainstorming-øvelse på forretningsmodellærred, der vil hjælpe projektpartnere med at gøre projektresultaterne bæredygtige på lang sigt.

Tirsdag formiddag gennemførte Dr. Helen Murphy fra SETU en interaktiv session om Micro-credentials tilgang til akkreditering. Den gav et overblik over den aktuelle situation for mikrolegitimationsrammer på EU-niveau og dens tilpasning i forskellige medlemslande. Partneruniversiteter i DDS-MAP-projektet fra Polen, Italien, Letland, Slovenien, Kroatien, Litauen, Tyskland og Irland sluttede sig til plenarmødet ved at dele deres situation på landeniveau, udfordringer og fremtidige planer om at indføre sådanne legitimationsoplysninger til DDS-MAP-træningsmoduler. Senere præsenterede partnere deres kortsigtede og langsigtede strategi med handlingsplaner for at fremme indsatsen for at fremme mikrolæring, legitimationsoplysninger og akkreditering til erhvervelse og anerkendelse af digitale færdigheder.


Dagen sluttede med en formidlingsbegivenhed afholdt på RSU-campus, der informerede de lokale sundhedsledere, sygeplejersker, studerende og allierede fagfolk om de paneuropæiske undersøgelsesresultater om digitale færdigheders behov og huller. Den tidlige version af træningsmodulerne om digitale færdigheder blev præsenteret af Kasandra Musović fra University of Maribor. Senere talte Andreas Dalluege om den organisatoriske vurderingsramme, og Vytis Radvila, Aelita Bredelyte, fra Klaipeda University leverede keynote om Digital kompetence i sundhedsvæsenets cybersikkerhed, de fremhævede også lokaliseringsplanen for DDS-MAP-modulerne for samskabelsesfasen.

Rul til toppen