Pružatelji usluga skrbi žele istražiti dinamične digitalne vještine i puteve prepoznavanja na EASPD međunarodnoj konferenciji o ranoj intervenciji u djetinjstvu u Albaniji

Projekt DDS-MAP službeno je predstavljen 5. i 6. lipnja na EASPD međunarodnoj konferenciji o ranoj intervenciji u djetinjstvu u Tirani, Albanija. Konferenciji je prisustvovalo više od 300 pružatelja usluga skrbi. Voditelj komunikacija projekta Omor Ahmed iz EASPD-a podijelio je primarne ciljeve i ključne rezultate projekta na konferencijskom štandu oba dana. Sudionici su izrazili zanimanje za istraživanje praznine u vještinama koje su danas potrebne za pružanje visoke kvalitete. Članovi EASPD-a ponovno će se sastati na svojoj jesenskoj konferenciji u Helsinkiju od 12. do 15. listopada.


Pomaknite se na vrh