Unapređenje zdravstvene skrbi u EU-u putem novih i novih digitalnih tehnologija: projekt DDS-MAP počinje

15 partnera iz 10 zemalja EU, predvođenih Southeast Technological University (SETU), formirali su konzorcij pod akronimom DDS-MAP. Dinamička digitalna otpornost za medicinske i srodne profesije u zdravstvenim uslugama (DDS-MAP), novi projekt koji sufinancira Europska unija u okviru programa EU4Health, a koji ima za cilj revolucionirati obuku i razvoj zdravstvene skrbi u Europskoj uniji.


Službeno je započeo 1. ožujka 2023., partneri konzorcija sastali su se po prvi put u Waterfordu 27. i 28. travnja na početnom sastanku i prošli kroz sve zadatke, aktivnosti i faze rada te planirali neposredne radnje. Profesorica Dianne Cooney Miner i dr. Patricia Gaitlin Sveučilište St John Fisher, Rochester, NY, SAD predstavile su primijenjene primjere korištenja VR-a za kliničku obuku. Osim toga, profesor William Donnelly pozdravio je članove savjetodavnog odbora koji će ocijeniti i potvrditi rezultate projekta. Konačno, partneri konzorcija iskoristili su priliku da istraže Walton VR Photometry Lab SETU-a.

Pomaknite se na vrh