Mikro vjerodajnice kao novi oblik profesionalnog razvoja medicinskih sestara – događaj širenja DDS-MAP-a u Slovačkoj

7. i 8. rujna DDS-MAP je službeno predstavljen na prvoj srednjoeuropskoj konferenciji sestrinstva u Martinu, Slovačka. dr. hab. Beata Dobrowolska, izvanredna profesorica i voditeljica Katedre za integriranu zdravstvenu njegu Fakulteta zdravstvenih znanosti Medicinskog sveučilišta u Lublinu govorila je o mikro vjerodajnicama u europskom kontekstu i općem cilju projekta. Sažetak predanog rada pod naslovom 'Mikro vjerodajnice kao novi oblik profesionalnog razvoja medicinskih sestara' istaknuo je snažnu preporuku Europske komisije da se usvoji kao priznavanje učenja. Tijekom prezentacije dr. Beasta je istaknuo da još uvijek postoji velika raznolikost u definiranju što mikro vjerodajnice jesu, a što nisu.Znanstvenici i stručnjaci raspravljaju o broju dodijeljenih bodova ili o profilu institucija koje bi trebale uspostaviti takav oblik kvalifikacije. Uvođenje mikrokreditnog pristupa kao metode stručnog usavršavanja. Sažetak rada je besplatno dostupan sudionicima skupa. Medicinsko sveučilište u Lublinu, partner konzorcija, planira provesti više diseminacijskih događaja u ovoj temi.

Pomaknite se na vrh