DDS-MAP az EU projektek információs napján az FDMZ-ben

2024. április 24-én, szerdán az Eszék Fogorvostudományi és Egészségügyi Kar az FDMZ EU-s projektjeinek Infonapját rendezte, melyen bemutatásra került a DDS-MAP és a kar további 3 projektje, melyek megvalósítása folyamatban van.

Az „EduCanNURS – Towards Cancer Care Continuum Approach in Graduate Nursing Education” projekt;
a „The Dynamic Digital Skills for Agility and Resilience in Medical and Allied Professs (DDS-MAP)” projekt;
projekt „Az ionizáló sugárzás indokolt és optimalizált alkalmazásának megerősítése a gyógyászatban” i
projekt „Úton a biztonságos, optimalizált és személyre szabott radiológiai és sugárterápiás eljárások felé várandós betegek számára”

Azért szervezték meg, hogy megmutassák azoknak a tanároknak, akik még nem értenek a projektjavaslatok írásához, amelyek nagyon adminisztratív igényesek, hogy ez lehetséges. A projektek jellegükben eltérőek, tekintve, hogy leendő fogorvosokat, de mesternővéreket és gyógytornászokat is képezünk. Tehát van két sugárvédelemmel foglalkozó projektünk, egy, az egészségügyben valamennyi érdekelt fél digitális kompetenciáját biztosító platform fejlesztése, amely 10 országot és 15 partnerintézményt érint, és 2,4 millió euró értékű, és van egy projekt is, platform kidolgozása az onkológiai szakápolók alapképzési szintű képzéséhez – hangsúlyozta Martina Smolić professzor, Ph.D., az Eszéki Fogorvostudományi és Egészségügyi Kar tudományos és posztgraduális dékánhelyettese.

Köszönet Jasenka Crnkovićnak, Eszék város alpolgármesterének és Sonja Vila professzornak, Ph.D., az eszéki Josip Juraj Strossmayer Egyetem tudományos, technológiai, projektek és nemzetközi együttműködési rektorhelyettesének az információs napon való részvételükért valamint támogató szavaik a kar oktatóinak és a kar tudományos munkájában részt vevő hallgatóknak.

Ebből az alkalomból az eszéki Josip Juraj Strossmayer Egyetem okl. sc. Darija Krstić „EU-alapok – lehetőségek új pénzügyi perspektívában” és Martina Šuto „Erasmus+ program az Eszéki Egyetemen – egyéni mobilitás és projekt-együttműködés” témában.

Katarina Judnić, az eszéki Fogorvosi és Egészségügyi Kar hallgatója, valamint az olaszországi Foggia College-ból érkező Gennaro Orofino, aki ebben a szemeszterben az Erasmus+ mobilitás keretében tanul karunkon, megosztotta tapasztalatait az Erasmus+ mobilitásról.

Görgess a tetejére