DDS-MAP projekta partneri tikās RSU medicīnas koledžā Rīgā uz savu starpposma projekta sanāksmi

17. gadāth un 18th 2024. gada jūnijā DDS-MAP projekta partneri tikās RSU Redcross Medical College, Rīgas pilsētiņā uz savu starpposma projekta sanāksmi. Latvijas partneris RSU arī organizēja pasākumu, kura mērķis bija informēt vietējās ieinteresētās puses par projektu un dalīties ar projekta rezultātu agrīno versiju. Programmas EU4Health līdzfinansētā projekta mērķis ir izstrādāt jaunu apmācību nodrošinājumu veselības aprūpes un ar to saistītajiem speciālistiem ES, koncentrējoties uz jaunu digitālo tehnoloģiju apguvi un apgūšanu aprūpes pakalpojumu sniegšanā.

 

Pirmdienas rītā sanāksme sākās ar vispārējiem projekta vadības atjauninājumiem ar periodiskiem un nepārtrauktiem ziņošanas aspektiem un tās plānošanu. Partneri sniedza augsta līmeņa ieskatu par Paneiropas aptaujas rezultātiem, kas tika veikta laikā no 2023. gada novembra līdz 2024. gada janvārim – notiek gatavošanās zinātnisku publikāciju publicēšanai, lai rezultātus izplatītu plašākā ieinteresēto pušu sabiedrībā. Vēlāk pēcpusdienā tika prezentēts mācību moduļu izstrādes, kvalitātes novērtēšanas, komunikācijas, izplatīšanas, ilgtspējas un datu pārvaldības uzdevuma gaita. Partneris arī atklāja paplašinātās un virtuālās realitātes (AR un VR) platformas pašreizējo novērtējumu, lai izmantotu DDS-MAP konsorcija zināšanas. Pirmā diena noslēdzās ar grupu prāta vētras vingrinājumu uz biznesa modeļa audekla, kas palīdzēs projekta partneriem padarīt projekta rezultātus ilgtspējīgus ilgtermiņā.

Otrdienas rītā Dr. Helēna Mērfija no SETU vadīja interaktīvu sesiju par mikroakreditācijas pieeju akreditācijai. Tajā tika sniegts pārskats par pašreizējo situāciju saistībā ar ES līmeņa mikrokredifikācijas ietvariem un to pielāgošanu dažādās dalībvalstīs. Plenārsēdei pievienojās DDS-MAP projekta partneraugstskolas no Polijas, Itālijas, Latvijas, Slovēnijas, Horvātijas, Lietuvas, Vācijas un Īrijas, daloties savā valsts līmeņa situācijā, izaicinājumos un nākotnes plānos ieviest šādus akreditācijas datus DDS-MAP apmācību moduļos. Vēlāk partneri iepazīstināja ar savu īstermiņa vidēja termiņa un ilgtermiņa stratēģiju ar rīcības plāniem, lai izvirzītu centienus veicināt mikromācīšanos, akreditācijas sertifikātus un akreditāciju digitālo prasmju apguvei un atzīšanai.


Diena noslēdzās ar informācijas izplatīšanas pasākumu, kas notika RSU pilsētiņā, kurā vietējie veselības aprūpes vadītāji, medmāsas, studenti un sabiedroto profesionāļi informēja par Eiropas mēroga aptaujas rezultātiem par digitālo prasmju vajadzībām un trūkumiem. Digitālo prasmju apmācības moduļu sākotnējo versiju prezentēja Kasandra Musoviča no Mariboras Universitātes. Vēlāk Andreass Dallūžs runāja par organizatoriskās novērtēšanas ietvaru, un Vītis Radvila, Aelita Bredelyte no Klaipēdas Universitātes sniedza pamatnosacījumu par digitālo kompetenci veselības aprūpes kiberdrošībā, kā arī uzsvēra DDS-MAP moduļu lokalizācijas plānu koprades fāzei.

Ritiniet līdz augšai