Maak kennis met DDS-MAP

Het EU4Health 'DDS-MAP'-project heeft tot doel een nieuw opleidingsaanbod te ontwikkelen voor professionals in de gezondheidszorg en aanverwante professionals in de EU, gericht op de verwerving en beheersing van nieuwe digitale technologieën bij de levering van zorgdiensten.

0
MAANDEN
0
PARTNERS
0
LANDEN
0 M$
FINANCIERING
COVID-19 en de oorlog in Oekraïne zijn voorbodes van een meer gedestabiliseerde wereld, gedreven door klimaatverandering, snelle massamigratie, voedselonzekerheid, staatsfaillissementen en epidemieën. Deze zullen aanzienlijke gevolgen hebben voor de infrastructuur van de Europese gezondheidszorgsystemen en voor de beroepsbevolking in de gezondheidszorg.

Het EU-pact voor de gezondheid (2020) benadrukt de noodzaak om de veerkracht van de Europese gezondheidszorgstelsels in een dergelijke uitdagende omgeving te verbeteren. Bij de implementatie van gezondheidstechnologie wordt doorgaans de nadruk gelegd op de technische aspecten van de werkgelegenheid en de bescherming ervan, waarbij weinig aandacht wordt besteed aan de vaardigheden van de diverse individuen in de gezondheidszorg die er gebruik van maken (Wells, 2022). Vanwege de dynamiek van de veranderingen die het teweegbrengt, vinden werknemers in de gezondheidszorg het vaak moeilijk om voortdurend op de hoogte te blijven en competent te blijven in het gebruik ervan. Dit heeft een aanzienlijke negatieve impact op de competentie en het welzijn van zowel de organisatie als het individu (Kaihlanen et al., 2021).

Uitdaging #1

Werknemers in de gezondheidszorg opereren vaak in een steeds complexer wordende omgeving met aanzienlijke organisatorische en persoonlijke druk als gevolg van beperkte middelen, werkdruk en tijd.

Uitdaging #2

Kwesties van middelen (organisatorisch en persoonlijk) versus eisen en complexiteit van de zorgverlening zullen de komende decennia waarschijnlijk toenemen in de gezondheidszorg en aanverwante zorgsectoren binnen de Europese Unie.

Uitdaging #3

Het groeiende belang van gedisciplineerde gedeelde IT-systemen (zoals elektronische dossiers) betekent dat er onder gezondheidszorgprofessionals steeds meer nadruk komt te liggen op de behoefte aan multidisciplinair onderwijs.

Uitdaging #4

Gezondheidszorg en aanverwante zorgdiensten worden nu binnen de EU beschouwd als cruciale exploitanten van digitale infrastructuur. Deze digitale afhankelijkheid vergroot de kwetsbaarheid van het 'aanvalsoppervlak' voor verstoring door externe bedreigingen of interne elektronische storingen.

Wat DDS-MAP zal doen

Wat

Het programma Dynamic Digital Skills for Agility and Resilience in Medical and Allied Professions (DDS-MAP) heeft tot doel de organisatorische en menselijke uitdagingen aan te pakken die voortvloeien uit het alomtegenwoordige gebruik van digitale en elektronische technologieën in de multidisciplinaire gezondheidszorgomgeving in de EU.

Voor wie

DDS-MAP zal kennis- en vaardigheidstrainingen leveren aan het gezondheidspersoneel (gespecialiseerde artsen die in de ziekenhuisdiensten werken, verpleegkundigen, niet-klinische arbeidskrachten - inclusief de beroepen die werken in paramedische NGO's in de gezondheidszorg)

Doel

Om hen in staat te stellen om te gaan met de aanzienlijke complexiteit die wordt veroorzaakt door de uitbreiding van digitale gezondheidszorgtechnologieën en informatiesystemen die verband houden met opkomende uitdagingen in de gezondheidszorg, cyberveiligheid en het opbouwen van veerkracht, zowel organisatorisch als persoonlijk.

DDS-MAP-concept

Een holistische aanpak om digitale vaardigheidstrainingen voor gezondheidszorgprofessionals te verzorgen

Bouw een gemeenschappelijk contentplatform voor vaardigheden om te voldoen aan de disciplinespecifieke behoeften van ziekenhuisartsen, verpleegkundigen en niet-klinisch personeel.

Bevorder het raamwerk voor microcredentialing om de betrokkenheid van leerlingen te vergemakkelijken

Beoordeel de virtuele realiteit

Scroll naar boven