DDS-MAP na dniu informacyjnym projektów unijnych w FDMZ

W środę 24 kwietnia 2024 r. Wydział Medycyny Stomatologicznej i Zdrowia w Osijek zorganizował dzień informacyjny dotyczący projektów unijnych FDMZ, podczas którego zaprezentowano DDS-MAP wraz z 3 innymi projektami Wydziału, których realizacja jest w toku.

Projekt „EduCanNURS – podejście do kontinuum opieki nad chorymi na raka w kształceniu pielęgniarek na poziomie licencjackim”;
projekt „Dynamiczne umiejętności cyfrowe na rzecz zwinności i odporności w zawodach medycznych i pokrewnych (DDS-MAP)”;
projekt „Wzmocnienie wdrażania uzasadnionego i zoptymalizowanego wykorzystania promieniowania jonizującego w medycynie” i
projekt „W kierunku bezpiecznych, zoptymalizowanych i spersonalizowanych procedur radiologii i radioterapii pacjentek w ciąży”

Zorganizowano je, aby pokazać innym nauczycielom, którzy być może nie zajmowali się jeszcze pisaniem propozycji projektów, które są naprawdę wymagające pod względem administracyjnym, że jest to możliwe. Projekty mają różny charakter, gdyż kształcimy przyszłych lekarzy stomatologów, ale także mistrzów pielęgniarstwa i fizjoterapeutów. Mamy więc dwa projekty dotyczące ochrony przed promieniowaniem, projekt mający na celu opracowanie platformy zapewniającej kompetencje cyfrowe wszystkich zainteresowanych stron w opiece zdrowotnej, w którym uczestniczy 10 krajów i 15 instytucji partnerskich i który jest wart 2,4 mln euro, a także projekt mający na celu rozwijać platformę kształcenia pielęgniarek w opiece onkologicznej na poziomie studiów licencjackich – podkreślała prof. dr Martina Smolić, prodziekan ds. nauki i studiów podyplomowych na Wydziale Medycyny Stomatologicznej i Zdrowia w Osijek.

Podziękowania dla Jasenki Crnković, zastępcy burmistrza miasta Osijek i profesor dr Sonji Vili, prorektora ds. nauki, technologii, projektów i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Josipa Juraja Strossmayera w Osijeku, za udział w Dniu informacyjnym oraz słowa wsparcia dla nauczycieli i studentów wydziału zaangażowanych w pracę naukową wydziału.

Z tej okazji wykład wygłosili pracownicy Uniwersytetu Josipa Juraja Strossmayera w Osijeku, mgr inż. sc. Darija Krstić na temat „Fundusze UE – możliwości w nowej perspektywie finansowej” oraz Martina Šuto na temat „Program Erasmus+ na Uniwersytecie w Osijeku – mobilność indywidualna i współpraca projektowa”.

Katarina Judnić, studentka Wydziału Medycyny Stomatologicznej i Zdrowia w Osijek oraz student przyjeżdżający Gennaro Orofino z College of Foggia we Włoszech, który w tym semestrze studiuje na naszym wydziale w ramach mobilności w ramach programu Erasmus+, podzieliła się swoimi doświadczeniami z mobilnością w ramach programu Erasmus+.

Przewiń na górę