Wyniki

Konsorcjum DDS-MAP ma na celu wytworzenie wymiernych wyników w oparciu o podstawową koncepcję DDS-MAP dotyczącą opracowania podstawowej zawartości modułu, którą można następnie zlokalizować w celu dostosowania do konkretnych potrzeb danej dyscypliny, zgodnie z zaleceniami planu Komisji Europejskiej – Cyfrowa transformacja zdrowia i opieki dla Starzejącego się Społeczeństwa.

1. Paneuropejski instrument badawczy

Kompleksowe ogólnounijne badanie dotyczące samooceny indywidualnej i organizacyjnej umiejętności cyfrowych, odporności, świadczenia usług i zrównoważonego rozwoju, skierowane do pracowników służby zdrowia i pokrewnych specjalistów.

2. Wspólna platforma modułowa

Moduł 1: Kompetencje cyfrowe.
Moduł 2: Aktualne i pojawiające się problemy w opiece zdrowotnej.
Moduł 3: Wdrożenie cyfrowej opieki zdrowotnej.
Moduł 4: Szkolić trenerów w zakresie rozwijania osobistego dobrostanu.

3. Struktura mikropoświadczeń

Wykorzystując już istniejące ramy uczenia się, oceny i akredytacji w zakresie mikropoświadczeń, w ramach projektu DDS-MAP opracowano pierwsze paneuropejskie ramy mikropoświadczeń, które obejmują multidyscyplinarną i zintegrowaną akredytację uczenia się w poszczególnych dyscyplinach z opieką zdrowotną. Nastąpi to w drodze konsultacji między uczelniami DDS-MAP w odniesieniu do ich własnych procesów akredytacji oraz konsultacji z krajowymi organami regulacyjnymi dotyczącymi zawodów związanych z opieką zdrowotną, stowarzyszeniami zawodowymi i usługodawcami.

4. Ocena szkolenia w oparciu o rzeczywistość wirtualną

Ocena technologii rzeczywistości rozszerzonej (AR) i rzeczywistości wirtualnej (VR) w celu wykazania wykonalności i użyteczności w odniesieniu do bardzo konkretnych zidentyfikowanych umiejętności cyfrowych pracownika służby zdrowia i specjalistów pokrewnych.

Przewiń na górę