Prístup mikropoverení DDS-MAP bol prezentovaný na Lekárskej univerzite v Lubine

V dňoch 8. – 9. decembra 2023 sa uskutočnila 5. vedecká a školiaca konferencia „Dni kvality Lekárskej univerzity v Lubline“. Účastníkmi boli zamestnanci, študenti a doktorandi Lekárskej univerzity v Lubline zastupujúci lekárov, sestry a iné lekárske a ne -odborníci na zdravotnú starostlivosť. Konferencia sa konala v Centre lekárskej simulácie Lekárskej univerzity v Lubline. Slávnostné otvorenie stretnutia sa uskutočnilo 8. decembra 2023 o 14:30 Tento rok bola osobitná pozornosť venovaná otázkam súvisiacim s mikropovereniami a modernými vzdelávacími nástrojmi vrátane AI. Prezentácia o mikropovereniach bola veľmi navštevovaná. Výsledkom bol návrh na spoluprácu pri realizácii workshopov o mikrokreditoch s cieľom priblížiť problematiku širšej akademickej obci.

Prejdite na začiatok