Pristop mikro poverilnic DDS-MAP je bil predstavljen na Medicinski univerzi v Lubinu

5. znanstvena in izobraževalna konferenca »Dnevi kakovosti Medicinske univerze v Lublinu« je potekala 8. in 9. decembra 2023. Udeleženci so vključevali zaposlene, študente in doktorske študente Medicinske univerze v Lublinu, ki so predstavljali zdravnike, medicinske sestre in druge medicinske in ne - specialisti zdravstvene nege. Konferenca je potekala v Medicinskem simulacijskem centru Medicinske univerze v Lublinu. Slovesna otvoritev srečanja je bila 8. decembra 2023 ob 14.30. Letos je bila posebna pozornost namenjena vprašanjem, povezanim z mikrokrediti in sodobnimi izobraževalnimi orodji, vključno z AI. Predstavitev mikrokreditov je bila zelo dobro obiskana. Posledično je bil podan predlog za sodelovanje pri izvedbi delavnic o mikrokreditih, da bi problematiko približali širši akademski javnosti.

Pomaknite se na vrh