DDS-MAP na info dnevu EU projektov na FDMZ

V sredo, 24. aprila 2024, je Fakulteta za dentalno medicino in zdravstvo Osijek organizirala Info dan EU projektov FDMZ, na katerem je bil DDS-MAP predstavljen s še 3 drugimi projekti Fakultete, katerih izvedba je v teku.

Projekt »EduCanNURS – Kontinuumnemu pristopu k zdravljenju raka v dodiplomskem izobraževanju zdravstvene nege«;
projekt »The Dynamic Digital Skills for Agility and Resilience in Medical and Allied Professions (DDS-MAP)«;
projekt »Krepitev izvajanja upravičene in optimizirane uporabe ionizirajočih sevanj v medicini« i
projekt “V smeri varnih, optimiziranih in personaliziranih radioloških in radioterapevtskih postopkov za nosečnice”

Organiziran je bil zato, da bi drugim učiteljem, ki se morda še ne ukvarjajo s pisanjem projektnih predlogov, ki so res administrativno zahtevni, pokazali, da se da. Projekti so po naravi različni, saj izobražujemo bodoče doktorje dentalne medicine, pa tudi magistre medicinske sestre in fizioterapevte. Tako imamo dva projekta, ki se ukvarjata z varstvom pred sevanji, projekt razvoja platforme, ki zagotavlja digitalno kompetentnost vseh deležnikov v zdravstvu, v katerega je vključenih 10 držav in 15 partnerskih ustanov in je vreden 2,4 milijona evrov, tu je še projekt oz. razviti platformo za usposabljanje medicinskih sester v onkološki negi na dodiplomski ravni – je poudarila prof. dr. Martina Smolić, prodekanja za znanost in podiplomski študij na Fakulteti za dentalno medicino in zdravstvo Osijek.

Zahvala Jasenki Crnković, podžupanji mesta Osijek in prof. dr. Sonji Vila, prorektorici za znanost, tehnologije, projekte in mednarodno sodelovanje Univerze Josipa Juraja Strossmayerja v Osijeku, za udeležbo na Info dnevu in njihove besede podpore učiteljem in študentom fakultete, ki sodelujejo pri znanstvenem delu fakultete.

Ob tej priložnosti sta predavala sodelavca Univerze Josipa Juraja Strossmayerja v Osijeku, mag. sc. Darija Krstić na temo “EU skladi – priložnosti v novi finančni perspektivi” in Martina Šuto na temo “Erasmus+ program na Univerzi v Osijeku – individualna mobilnost in projektno sodelovanje”.

Katarina Judnić, študentka Fakultete za dentalno medicino in zdravstvo Osijek, in prihajajoči študent Gennaro Orofino s College of Foggia v Italiji, ki v tem semestru študira na naši fakulteti v okviru Erasmus+ mobilnosti, sta delila svoje izkušnje z Erasmus+ mobilnostjo.

Pomaknite se na vrh