Projektni partnerji DDS-MAP so se srečali na medicinskem kolidžu RSU – Riga na vmesnem projektnem sestanku

dne 17th in 18th junija 2024 so se partnerji projekta DDS-MAP srečali na medicinskem kolidžu RSU Redcross v kampusu v Rigi za vmesni projektni sestanek. Latvijski partner RSU je organiziral tudi dogodek, namenjen obveščanju lokalnih deležnikov o projektu in delitvi zgodnje različice rezultatov projekta. Cilj projekta, sofinanciranega v okviru programa EU4Health, je razviti novo ponudbo usposabljanja za zdravstvene in sorodne delavce v EU, ki se osredotoča na pridobivanje in obvladovanje novih digitalnih tehnologij pri zagotavljanju storitev oskrbe.

 

V ponedeljek zjutraj se je sestanek začel s splošnimi posodobitvami vodenja projekta z vidiki rednega in stalnega poročanja ter njegovega načrtovanja. Partnerji so predstavili visok vpogled v ugotovitve vseevropske raziskave, ki je bila izvedena med novembrom 2023 in januarjem 2024 – potekajo priprave za objavo znanstvenih publikacij za širjenje rezultatov s širšo skupnostjo zainteresiranih strani. Kasneje popoldan je bil predstavljen napredek naloge pri razvoju modulov za usposabljanje, oceni kakovosti, komunikaciji, razširjanju, trajnosti in upravljanju podatkov. Partner je osvetlil tudi trenutno oceno platforme obogatene in navidezne resničnosti (AR in VR), da bi izkoristil strokovno znanje znotraj konzorcija DDS-MAP. Prvi dan se je zaključil z vajo skupinskega razmišljanja o platnu poslovnega modela, ki bo pomagal projektnim partnerjem, da bodo rezultati projekta dolgoročno vzdržni.

V torek zjutraj je dr. Helen Murphy iz SETU izvedla interaktivno sejo o pristopu mikro poverilnic k akreditaciji. Podal je pregled trenutnega stanja okvirov mikrokreditov na ravni EU in njihove prilagoditve v različnih državah članicah. Partnerske univerze projekta DDS-MAP iz Poljske, Italije, Latvije, Slovenije, Hrvaške, Litve, Nemčije in Irske so se pridružile plenarnemu zasedanju in delile svoje stanje na državni ravni, izzive in prihodnje načrte za uvedbo takšnih poverilnic za module usposabljanja DDS-MAP. Poznejši partnerji so predstavili svojo kratkoročno srednjeročno in dolgoročno strategijo z akcijskimi načrti za spodbujanje mikro učenja, poverilnic in akreditacij za pridobivanje in priznavanje digitalnih veščin.


Dan se je končal z razširjalnim dogodkom, ki so ga gostili v kampusu RSU, na katerem so lokalne zdravstvene menedžerje, medicinske sestre, študente in sorodne strokovnjake obvestili o ugotovitvah vseevropske raziskave o potrebah in vrzelih v digitalnih veščinah. Prvo različico modulov usposabljanja o digitalnih veščinah je predstavila Kasandra Musović z Univerze v Mariboru. Kasneje je Andreas Dalluege govoril o organizacijskem ocenjevalnem okviru, Vytis Radvila, Aelita Bredelyte z Univerze v Klaipedi pa sta predstavila osrednji govor o digitalni kompetenci v kibernetski varnosti v zdravstvu, poudarili pa so tudi načrt lokalizacije modulov DDS-MAP za fazo soustvarjanja.

Pomaknite se na vrh