Επισκόπηση

Η κοινοπραξία DDS-MAP διεξάγει μια ολοκληρωμένη έρευνα σε όλη την ΕΕ των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης που καλύπτει θέματα όπως οι ψηφιακές δεξιότητες, η εφαρμογή ψηφιακής υγειονομικής περίθαλψης, τα τρέχοντα και αναδυόμενα ζητήματα και η ευημερία, η οποία θα ενημερώσει την ανάπτυξη των ενοτήτων και των πόρων του DDS-MAP. Πείτε τη γνώμη σας συμπληρώνοντας την έρευνα κάνοντας κλικ στο Σύνδεσμος.

Κάντε κύλιση στην κορυφή