Pregled

Konzorcij DDS-MAP provodi sveobuhvatnu anketu zdravstvenih radnika diljem EU-a koja pokriva teme poput digitalnih vještina, implementacije digitalne zdravstvene skrbi, trenutnih i novonastalih problema i dobrobiti koji će informirati razvoj DDS-MAP modula i resursa. Recite svoje mišljenje ispunjavanjem ankete klikom na veza.

Pomaknite se na vrh