Свържете се с нас

Д-р Марина Грийн MD, PhD

Действащ ръководител на проекта

Заместник-директор, Център за изследване на храненето, Ирландия
Ръководител изследвания, Училище по здравни науки

Флориан Шайбайн

Научен сътрудник

Югоизточен технологичен университет
O'Connell Bianconi Building, Cork Road, Waterford City, Ирландия

Омор Ахмед Дали

Ръководител на проект

EASPD - Подобряване на услугите,
подобряване на живота!

Свържете се с нас

Превъртете до върха