ES veselības aprūpes attīstība, izmantojot jaunas un topošās digitālās tehnoloģijas: DDS-MAP projekts sākas

15 partneri no 10 ES valstīm Dienvidaustrumu Tehnoloģiskās universitātes (SETU) vadībā izveidoja konsorciju ar akronīmu DDS-MAP. Dynamic Digital Resilience for Medical and Allied Professions in Health Services (DDS-MAP), jauns projekts, ko līdzfinansē Eiropas Savienība saskaņā ar EU4Health programmu, kura mērķis ir radikāli mainīt veselības aprūpes apmācību un attīstību Eiropas Savienībā.


Oficiāli sākās 2023. gada 1. martā, un konsorcija partneri pirmo reizi tikās Voterfordā no 27. līdz 28. aprīlim sākuma sanāksmē un veica visus uzdevumus, aktivitātes un darba posmus un plānotos tūlītējos pasākumus. Profesore Dianne Cooney Miner un Dr Patricia Gaitlin St John Fisher University, Rochester, NY, ASV iepazīstināja ar piemērotiem VR izmantošanas piemēriem klīniskajā apmācībā. Turklāt profesors Viljams Donelijs sveica konsultatīvās padomes locekļus, kuri novērtēs un apstiprinās projekta rezultātus. Visbeidzot, konsorcija partneri izmantoja iespēju izpētīt SETU Walton VR Photometry Lab.

Ritiniet līdz augšai