Mana manekena lapa

EU4Health “DDS-MAP” projekta mērķis ir izstrādāt jaunu apmācību nodrošinājumu veselības aprūpes un ar to saistītajiem speciālistiem ES, koncentrējoties uz jaunu digitālo tehnoloģiju iegūšanu un apgūšanu aprūpes pakalpojumu sniegšanā.

0
MĒNEŠI
0
PARTNERI
0
VALSTIS
0 M $
FINANSĒJUMS
COVID-19 un karš Ukrainā ir priekšvēstnesis destabilizētākai pasaulei, ko izraisa klimata pārmaiņas, strauja masveida migrācija, pārtikas trūkums, valsts neveiksmes un epidēmijas. Tie būtiski ietekmēs Eiropas veselības sistēmu infrastruktūru un veselības aprūpes darbaspēku.

ES Veselības paktā (2020) ir uzsvērta nepieciešamība uzlabot Eiropas veselības sistēmu noturību tik sarežģītā vidē. Veselības tehnoloģiju ieviešanā uzsvars tiek likts uz tās nodarbinātības un aizsardzības tehniskajiem aspektiem, maz uzmanības pievēršot dažādu veselības aprūpes darbinieku prasmēm, kas tās izmanto (Wells, 2022). Tā izraisīto pārmaiņu dinamikas dēļ veselības aprūpes darbiniekiem bieži ir grūti pastāvīgi atjaunināt un kompetenti to izmantot. Tam ir ievērojama negatīva ietekme gan uz organizācijas, gan individuālo kompetenci un labklājību (Kaihlanen et al., 2021).

Izaicinājums #1

Veselības aprūpes darbinieki bieži strādā arvien sarežģītākā vidē ar ievērojamu organizatorisko un personīgo spiedienu, ko rada resursu ierobežojumi, darba slodze un laiks.

Izaicinājums #2

Nākamajās desmitgadēs veselības aprūpes un ar to saistītās aprūpes nozarēs Eiropas Savienībā pieaugs problēmas ar resursiem (organizatoriskām un personiskām) salīdzinājumā ar prasībām un aprūpes sniegšanas sarežģītību.

Izaicinājums #3

Disciplinētu kopīgu IT sistēmu (piemēram, elektronisko ierakstu) pieaugošā nozīme nozīmē, ka arvien vairāk tiek uzsvērta nepieciešamība pēc daudznozaru izglītības veselības aprūpes speciālistu vidū.

Izaicinājums #4

Veselības un saistīto aprūpes pakalpojumus tagad uzskata par kritiskās digitālās infrastruktūras operatoriem ES. Šī digitālā paļaušanās palielina “uzbrukuma virsmas” ievainojamību pret traucējumiem, ko rada ārēji draudi vai iekšējas elektroniskas kļūmes.

Ko darīs DDS-MAP

Kas

Programmas Dynamic Digital Skills for Agility and Resilience in Medical and Allied Profess (DDS-MAP) mērķis ir risināt organizatoriskās un cilvēku problēmas, kas rodas no visuresošas digitālo un elektronisko tehnoloģiju izmantošanas daudznozaru veselības aprūpes vidē visā ES.

Priekš kura

DDS-MAP nodrošinās zināšanu un prasmju apmācību veselības aprūpes darbiniekiem (specializētiem ārstiem, kas strādā slimnīcu dienestos, medmāsām, neklīnisko darbaspēku, tostarp tām profesijām, kuras strādā sabiedrotajās veselības aprūpes NVO)

Mērķis

Dot viņiem iespēju tikt galā ar ievērojamajām sarežģītībām, ko rada digitālo veselības aprūpes tehnoloģiju un informācijas sistēmu paplašināšanās saistībā ar jaunām veselības aprūpes problēmām, kiberdrošību un noturības veidošanu, gan organizatorisku, gan personisku.

DDS-MAP koncepcija

Holistiska pieeja digitālo prasmju apmācībai veselības aprūpes speciālistiem

Izveidojiet kopēju prasmju satura platformu, lai apmierinātu slimnīcu ārstu, medmāsu un neklīnisko darbinieku disciplīnas specifiskās vajadzības.

Veicināt mikrokredītu sistēmu, lai veicinātu izglītojamo iesaistīšanos

Novērtējiet virtuālo realitāti

Ritiniet līdz augšai