Mikroakreditācijas dokumenti kā jauns medmāsu profesionālās attīstības veids – DDS-MAP izplatīšanas pasākums Slovākijā

7. un 8. septembrī DDS-MAP tika oficiāli prezentēts pirmajā Centrāleiropas māsu konferencē Martinā, Slovākijā. Dr. hab. Ļubļinas Medicīnas universitātes Veselības zinātņu fakultātes asociētā profesore un Integrētās māsu aprūpes katedras vadītāja Beata Dobrovolska stāstīja par mikrokredīcijām Eiropas kontekstā un projekta vispārējo mērķi. Iesniegtā darba kopsavilkums ar nosaukumu “Mikrokrediti kā jauns medmāsu profesionālās attīstības veids” uzsvēra Eiropas Komisijas stingro ieteikumu pieņemt to kā mācīšanās atzīšanu. Prezentācijas laikā daktere Beasta uzsvēra, ka joprojām pastāv liela dažādība, definējot, kas ir mikroakreditācijas dati un kas nav.Zinātnieki un profesionāļi strīdas par tai piešķirto kredītpunktu skaitu vai to institūciju profilu, kurām būtu jāizveido šāda kvalifikācijas forma. Mikrokredifikācijas pieejas kā profesionālās pilnveides metodes ieviešana. Referāta kopsavilkums konferences apmeklētājiem ir brīvi pieejams. Konsorcija partneris Ļubļinas Medicīnas universitāte plāno veikt vairāk informācijas izplatīšanas pasākumu par šo tēmu.

Ritiniet līdz augšai