Pridružení členovia

Projekt DDS-MAP hľadá organizácie, ktoré by sa pripojili ku konzorciu ako pridružený člen, aby sa rozšíril dosah projektu. Ak máte záujem o spoluprácu, vyplňte prosím toto úrokový formulár alebo kontaktujte vedúceho projektu Dr. Marina Green MD, PhD, at marina.green@setu.ie.

Čo je to pridružený člen?

Pridružený člen je formálne uznaný ako nezmluvná súčasť projektu Dynamic Digital Skills for Medical and Allied Professions in Health Services (DDS-MAP). Pridružení členovia nemajú nárok na financovanie a nie sú povinní dodržiavať zmluvné záväzky projektu.

  • Pridružené členstvo je navrhnuté tak, aby bolo ľahké a flexibilné bez komplikovanej aplikácie alebo procedúry ukončenia.
  • Pridružení členovia sa zaväzujú podporovať ciele a zámery projektu DDS-MAP v rámci svojej oblasti odbornosti a zodpovednosti.
  • Pridružení členovia sa zaväzujú propagovať výsledky riešení DDS-MAP v rámci svojej organizácie a poskytovať spätnú väzbu projektu, aby sa zabezpečilo, že tieto riešenia budú optimalizované pre oblasť ich odbornosti.
  • Komunikácia pridružených členov poskytuje pravidelné aktualizácie o práci DDS-MAP s cieľom identifikovať príležitosti na spoluprácu a účasť na aktivitách a podujatiach DDS-MAP od raného štádia.

Ak sa chcete dozvedieť viac podrobností, prečítajte si zmluvné podmienky. Associated-membership_ToR

Prejdite na začiatok