assotsieerunud liikmed

Projekt DDS-MAP otsib organisatsioone, kes liituksid konsortsiumiga assotsieerunud liikmena, et laiendada projekti haaret. Kui olete huvitatud koostööst, täitke see huvi vorm või võtke ühendust projektijuhiga Dr Marina Green MD, PhD, aadressil marina.green@setu.ie.

assotsieerunud liikmed

 1. Polish Association of Anaesthesia and Intensive Care (PTPAiIO).
 2. Association of ICU Nurses. [Poland] [Proposed]
 3. Nursing and Physicians Chambers.[Poland] [Proposed]
 4. Regional Chamber of Physicians. [Poland] [Proposed]
 5. 1. SIDMI (Società Italiana per la Direzione e il Management delle Professioni Infermieristiche – Italian Society for the Direction and Management of Nursing Professions).
 6. CNAI (Consociazione Nazionale Associazioni Infermiere/i – National Association of Nurses Associations, Italy).
 7. INMO – Ireland [Proposed]
 8. Pharmacists Society of Latvia [Proposed]
 9. Professional association of Latvian outpatient service physician assistants. [Proposed]

Mis on assotsieerunud liige?

Assotsieerunud liiget tunnustatakse ametlikult projekti DDS-MAP (Dynamic Digital Skills for Medical and Allied Professions in Health Services) lepinguvälise osana. Assotsieerunud liikmetel ei ole õigust rahastamisele ja nad ei pea kinni pidama projekti lepingulistest kohustustest.

 • Assotsieerunud liikmeskond on loodud olema kerge ja paindlik ilma keeruka taotlemise või lahkumismenetluseta.
 • Assotsieerunud liikmed kohustuvad toetama DDS-MAP projekti eesmärke ja eesmärke oma pädevus- ja vastutusvaldkonnas.
 • Assotsieerunud liikmed kohustuvad edendama DDS-MAP lahenduste tulemusi oma organisatsioonis ja andma projektile tagasisidet, et tagada nende lahenduste optimeerimine nende valdkonna jaoks.
 • Assotsieerunud liikmetele antakse regulaarseid värskendusi DDS-MAP töö kohta, et teha kindlaks võimalused teha koostööd ja osaleda DDS-MAP tegevustes ja üritustes juba varajases staadiumis.

Lisateabe saamiseks lugege palun juhendit. Associated-membership_ToR

Kerige üles