Partnerlus

Southeast Technological University (SETU) juhitud konsortsiumi kuulub 15 partnerit, sealhulgas kõrgkoolid (meditsiini-, õendus-, haridus- ja digitaaltehnoloogia), valitsusvälised organisatsioonid, tervishoiuasutused ja tervisekindlustusandjad 10 ELi riigis.

Kerige üles