Partnerstvo

Predvođen Jugoistočnim tehnološkim sveučilištem (SETU), konzorcij se sastoji od 15 partnera uključujući visoka učilišta (medicinska, sestrinska, obrazovna i digitalna tehnologija), nevladine organizacije, zdravstvene vlasti i zdravstvena osiguravatelja iz 10 zemalja EU-a.

Pomaknite se na vrh