Upoznajte DDS-MAP

Projekt EU4Health 'DDS-MAP' ima za cilj razviti novu ponudu obuke za zdravstvene i srodne stručnjake u EU-u, usmjerenu na stjecanje i ovladavanje novim digitalnim tehnologijama u pružanju usluga skrbi.

0
MJESECI
0
PARTNERI
0
ZEMLJE
0 M $
FINANCIRANJE
COVID-19 i rat u Ukrajini vjesnici su destabiliziranijeg svijeta potaknutog klimatskim promjenama, brzom masovnom migracijom, nesigurnošću hrane, neuspjesima države i epidemijama. To će imati značajan utjecaj na infrastrukturu europskih zdravstvenih sustava i zdravstvenu radnu snagu.

EU pakt za zdravlje (2020.) naglašava potrebu za poboljšanjem otpornosti europskih zdravstvenih sustava u tako izazovnom okruženju. Unutar provedbe zdravstvene tehnologije postoji tendencija da se naglasak stavlja na tehničke aspekte njezine upotrebe i zaštite s malim fokusom na vještine različitih pojedinaca u zdravstvenoj radnoj snazi koji je koriste (Wells, 2022.). Zbog dinamike promjena koje izaziva, zaposlenicima u zdravstvu često je teško biti stalno ažurirani i kompetentni za njegovu upotrebu. To ima znatan negativan učinak na organizacijsku i pojedinačnu kompetenciju i dobrobit (Kaihlanen et al., 2021.).

Izazov #1

Zdravstvena radna snaga često radi u sve složenijem okruženju sa značajnim organizacijskim i osobnim pritiscima ograničenja resursa, radnog opterećenja i vremena.

Izazov #2

Pitanja resursa (organizacijskih i osobnih) u odnosu na zahtjeve i složenost pružanja skrbi vjerojatno će se povećati u zdravstvenim i srodnim sektorima skrbi unutar Europske unije u nadolazećim desetljećima.

Izazov #3

Rastuća važnost discipliniranih zajedničkih IT sustava (kao što su elektronički zapisi) znači da postoji sve veći naglasak na potrebi za multidisciplinarnim obrazovanjem među zdravstvenim radnicima.

Izazov #4

Zdravstvene i srodne usluge skrbi sada se smatraju ključnim operatorima digitalne infrastrukture unutar EU-a. Ovo digitalno oslanjanje povećava ranjivost 'površine napada' na poremećaje vanjskim prijetnjama ili unutarnjim elektroničkim kvarovima.

Što će DDS-MAP učiniti

Što

Program dinamičkih digitalnih vještina za agilnost i otpornost u medicinskim i srodnim profesijama (DDS-MAP) ima za cilj odgovoriti na organizacijske i ljudske izazove koji proizlaze iz sveprisutne upotrebe digitalnih i elektroničkih tehnologija u multidisciplinarnom okruženju zdravstvene skrbi diljem EU-a.

Za koga

DDS-MAP će pružati obuku znanja i vještina zdravstvenoj radnoj snazi (liječnici specijalizirani koji rade u bolničkim službama, medicinske sestre, neklinička radna snaga - uključujući one profesije koje rade u srodnim zdravstvenim nevladinim organizacijama)

Cilj

Osnažiti ih da se nose sa značajnim složenostima koje donosi širenje digitalnih tehnologija zdravstvene skrbi i informacijskih sustava koji se odnose na nove izazove zdravstvene skrbi, kibernetičku sigurnost i izgradnju otpornosti, kako organizacijske tako i osobne.

DDS-MAP koncept

Holistički pristup pružanju obuke o digitalnim vještinama za zdravstvene djelatnike

Izgradite zajedničku platformu sadržaja vještina kako biste zadovoljili posebne disciplinske potrebe bolničkih liječnika, medicinskih sestara i nekliničkog osoblja.

Promovirajte okvir mikro vjerodajnica kako biste olakšali angažman učenika

Procijenite virtualnu stvarnost

Pomaknite se na vrh