Tutustu DDS-MAP:iin

EU4Health 'DDS-MAP' -hankkeen tavoitteena on kehittää uutta koulutustarjontaa terveydenhuollon ja lähialan ammattilaisille EU:ssa, joka keskittyy uusien digitaalisten tekniikoiden hankkimiseen ja hallintaan hoitopalvelujen toimittamisessa.

0
KUUKAUDET
0
KUMPPANIT
0
MAAT
0 M $
RAHOITUS
COVID-19 ja Ukrainan sota ovat ilmastonmuutoksen, nopean massamuuton, ruokaturvan, valtion epäonnistumisten ja epidemioiden aiheuttaman epävakaamman maailman ennakkoedustajia. Näillä on merkittäviä vaikutuksia Euroopan terveydenhuoltojärjestelmien infrastruktuuriin ja terveydenhuoltoalan työvoimaan.

EU:n terveyssopimus (2020) korostaa tarvetta parantaa Euroopan terveydenhuoltojärjestelmien kestävyyttä näin haastavassa ympäristössä. Terveysteknologian toteutuksessa painotetaan yleensä sen työllisyyden ja suojelun teknisiä näkökohtia, mutta vain vähän keskittyä sitä käyttävien terveydenhuoltoalan työntekijöiden ammattitaitoon (Wells, 2022). Sen aiheuttaman muutoksen dynamiikan vuoksi terveydenhuollon työntekijöiden on usein vaikea pysyä jatkuvasti ajan tasalla ja pätevänä sen käytössä. Tällä on huomattava negatiivinen vaikutus sekä organisaation että yksilön osaamiseen ja hyvinvointiin (Kaihlanen ym., 2021).

Haaste #1

Terveydenhuollon työvoimat toimivat usein yhä monimutkaisemmassa ympäristössä, jossa on merkittäviä organisatorisia ja henkilökohtaisia paineita resurssirajoituksista, työkuormista ja ajasta.

Haaste #2

Resurssit (organisaation ja henkilökohtaiset) verrattuna tarpeisiin ja hoidon monimutkaisuuteen tulevat todennäköisesti lisääntymään terveydenhuollon ja siihen liittyvien hoitojen aloilla Euroopan unionissa tulevina vuosikymmeninä.

Haaste #3

Kurinoitujen yhteisten IT-järjestelmien (kuten sähköisten asiakirjojen) kasvava merkitys merkitsee sitä, että terveydenhuollon ammattilaisten monitieteisen koulutuksen tarve korostuu.

Haaste #4

Terveydenhuolto- ja lähihoitopalveluja pidetään nyt kriittisinä digitaalisen infrastruktuurin toimijoina EU:ssa. Tämä digitaalinen riippuvuus lisää "hyökkäyspinnan" alttiutta ulkoisten uhkien tai sisäisten elektronisten vikojen aiheuttamille häiriöille.

Mitä DDS-MAP tekee

Mitä

Dynamic Digital Skills for Agility and Resilience in Medical and Allied Professions (DDS-MAP) -ohjelman tavoitteena on vastata organisaatioon ja inhimillisiin haasteisiin, jotka johtuvat digitaalisten ja elektronisten teknologioiden arjen käytöstä monitieteisessä terveydenhuoltoympäristössä kaikkialla EU:ssa.

Kenelle

DDS-MAP tarjoaa tieto- ja taitokoulutusta terveydenhuollon työntekijöille (sairaalapalveluissa työskentelevät erikoislääkärit, sairaanhoitajat, ei-kliiniset työvoimat - mukaan lukien ne ammatit, jotka työskentelevät liittoutuneissa terveydenhuollon kansalaisjärjestöissä)

Päämäärä

Valtuutetaan heitä käsittelemään digitaalisten terveydenhuollon teknologioiden ja tietojärjestelmien laajentumisen aiheuttamia huomattavia monimutkaisia haasteita, jotka liittyvät nouseviin terveydenhuollon haasteisiin, kyberturvallisuuteen ja kestävyyden kehittämiseen, sekä organisaation että henkilökohtaisen suhteen.

DDS-MAP-konsepti

Kokonaisvaltainen lähestymistapa digitaalisten taitojen kouluttamiseen terveydenhuollon ammattilaisille

Rakenna yhteinen taitojen sisältöalusta vastaamaan sairaaloiden lääkäreiden, sairaanhoitajien ja ei-kliinisten henkilöiden tieteenalakohtaisia tarpeita.

Edistä mikroluokittelukehystä oppijoiden osallistumisen helpottamiseksi

Arvioi virtuaalitodellisuutta

Vieritä ylös