Συνεταιρισμός

Με επικεφαλής το Νοτιοανατολικό Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο (SETU), η κοινοπραξία αποτελείται από 15 εταίρους, συμπεριλαμβανομένων των ΑΕΙ (Ιατρική, Νοσηλευτική, Εκπαίδευση και Ψηφιακή Τεχνολογία), ΜΚΟ, υγειονομικές αρχές και ασφαλιστικές εταιρείες από 10 χώρες της ΕΕ.

Κάντε κύλιση στην κορυφή