Rezultati

Cilj konzorcija DDS-MAP je ustvariti oprijemljive rezultate na podlagi osrednjega koncepta DDS-MAP o razvoju vsebine osrednjega modula, ki se lahko nato lokalizira za discipliniranje posebnih potreb, na podlagi priporočil Načrta Evropske komisije – Digitalna preobrazba zdravja in oskrbe za društvo za staranje.

1. Vseevropski instrument ankete

Celovita vseevropska raziskava za individualne in organizacijske samoocene digitalne pismenosti, odpornosti, zagotavljanja storitev in trajnosti, namenjena zdravstvenim delavcem in sorodnim strokovnjakom.

2. Skupna platforma modula

Modul 1: Digitalna kompetenca.
Modul 2: Aktualna in nastajajoča vprašanja v zdravstvu.
Modul 3: Implementacija digitalnega zdravstva.
Modul 4: Usposobite trenerje za razvoj osebnega dobrega počutja.

3. Ogrodje mikro poverilnic

Z uporabo že obstoječega okvira za mikro poverilno učenje, ocenjevanje in akreditacijo Projekt DDS-MAP razviti prvi vseevropski mikro poverilni okvir, ki vključuje multidisciplinarno in integrirano akreditacijo disciplinarnega učenja z zdravstvenim varstvom. To bo storjeno s posvetovanjem med visokošolskimi ustanovami DDS-MAP v zvezi z njihovimi lastnimi postopki akreditacije in posvetovanji z nacionalnimi regulatorji zdravstvenih poklicev, poklicnimi združenji in ponudniki storitev.

4. Ocena usposabljanja, ki temelji na virtualni resničnosti

Ocena tehnologij razširjene resničnosti (AR) in virtualne resničnosti (VR) za prikaz izvedljivosti in uporabnosti v zvezi z zelo specifičnimi prepoznanimi digitalnimi veščinami zdravstvenih delavcev in sorodnih strokovnjakov.

Pomaknite se na vrh