Open Science Workshop: Въведение в управлението на изследователски данни, Open Science и принципите FAIR

Този въвеждащ отворен научен семинар, финансиран от програмата за изследователски връзки на Югоизточния технологичен университет, се ръководи от OpenAIRE Shanmugasundaram Venkataraman и Niamh Brennan (Trinity College Dublin).

Този семинар е първият от два семинара и ще предостави общ преглед на отворените научни практики в контекста на проекта EU4Health, ръководен от SETU School of Health Sciences „Динамични дигитални умения за гъвкавост и устойчивост в медицинските и свързаните с тях професии (DDS-MAP)“ .

Превъртете до върха