Εργαστήριο Ανοιχτής Επιστήμης: Εισαγωγή στη Διαχείριση Δεδομένων Έρευνας, την Ανοιχτή Επιστήμη και τις αρχές FAIR

Αυτό το εισαγωγικό εργαστήριο ανοιχτής επιστήμης, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Research Connexions του South East Technological University, διευθύνεται από OpenAIRE Shanmugasundaram Venkataraman και Niamh Brennan (Trinity College του Δουβλίνου).

Αυτό το εργαστήριο είναι το πρώτο από τα δύο εργαστήρια και θα παρέχει μια γενική επισκόπηση των πρακτικών ανοιχτής επιστήμης στο πλαίσιο του έργου EU4Health της SETU School of Health Sciences «Dynamic Digital Skills for Agility and Resilience in Medical and Allied Professions (DDS-MAP)». .

Κάντε κύλιση στην κορυφή