Workshop Open Science: Úvod do Research Data Management, Open Science a FAIR principů

Tento úvodní otevřený vědecký workshop, financovaný programem Research Connexions Jihovýchodní technologické univerzity, vede OpenAIRE Shanmugasundaram Venkataraman a Niamh Brennanová (Trinity College Dublin).

Tento workshop je prvním ze dvou workshopů a poskytne obecný přehled postupů otevřené vědy v kontextu projektu EU4Health vedeného školou SETU School of Health Sciences „Dynamické digitální dovednosti pro agilitu a odolnost v lékařských a příbuzných profesích (DDS-MAP)“ .

Přejděte na začátek