Workshop otvorenej vedy: Úvod do správy výskumných údajov, otvorenej vedy a princípov FAIR

Tento úvodný otvorený vedecký workshop, financovaný z programu Research Connexions Juhovýchodnej technologickej univerzity, vedie OpenAIRE Shanmugasundaram Venkataraman a Niamh Brennanová (Trinity College Dublin).

Tento workshop je prvým z dvoch workshopov a poskytne všeobecný prehľad postupov otvorenej vedy v kontexte projektu EU4Health vedeného Školou zdravotníckych vied SETU „Dynamické digitálne zručnosti pre agilitu a odolnosť v lekárskych a príbuzných profesiách (DDS-MAP)“ .

Prejdite na začiatok