Avatud teaduse töötuba: Teadusandmete haldamise, avatud teaduse ja FAIRi põhimõtete tutvustus

Seda sissejuhatavat avatud teaduse töötuba, mida rahastab South East Tehnoloogiaülikooli programm Research Connexions, juhib OpenAIRE Shanmugasundaram Venkataraman ja Niamh Brennan (Dublini Trinity College).

See töötuba on esimene kahest töötoast ja annab üldise ülevaate avatud teaduse praktikatest SETU Terviseteaduste Kõrgkooli juhitud EU4Health projekti „Dünaamilised digitaaloskused agility ja vastupidavuse tagamiseks meditsiini- ja liitkutsealadel (DDS-MAP)“ kontekstis. .

Kerige üles