DDS-MAP mikroakreditācijas pieeja tika prezentēta Lubinas Medicīnas universitātē

5. Zinātniskā un apmācību konference “Ļubļinas Medicīnas universitātes kvalitātes dienas” norisinājās 2023. gada 8.-9.decembrī. Dalībnieku vidū bija Ļubļinas Medicīnas universitātes darbinieki, studenti un doktoranti, kas pārstāvēja ārstus, medmāsas un citus medicīniskos un nesaistītus speciālistus. -medicīnas veselības aprūpes speciālisti. Konference notika Ļubļinas Medicīnas universitātes Medicīnas simulācijas centrā. Sanāksmes svinīgā atklāšana notika 2023. gada 8. decembrī plkst. 14.30 Šogad īpaša uzmanība tika pievērsta jautājumiem, kas saistīti ar mikrokredīcijām un mūsdienīgiem izglītības instrumentiem, tostarp AI. Prezentācija par mikroakreditācijas dokumentiem bija ļoti apmeklēta. Rezultātā tika izteikts priekšlikums sadarboties semināru īstenošanā par mikrokredīcijām, lai šo jautājumu tuvinātu plašākai akadēmiskajai sabiedrībai.

Ritiniet līdz augšai