DDS-MAP projekto vadovo vizitas Liublino medicinos universiteto Sveikatos mokslų fakultete, Lenkijoje

Balandžio 1-5 dienomis Liublino medicinos universiteto Sveikatos mokslų fakultete lankėsi profesorius Johnas Wellsas iš Pietryčių technologijos universiteto (SETU) Voterforde, Airijoje – projekto DDS-MAP vadovas. Vizito tikslas buvo aptarti bendras veiklas projekte bei ateities projektų paraiškas. Susitikime su projektą įgyvendinančia fakulteto komanda buvo aptarta mokymo modulių ir su šia procedūra susijusių tyrimų įteisinimo tvarka. Susitikime taip pat dalyvavo prof. Dianne Cooney-Miner ir daktarė Patricia Gatlin iš Ročesterio universiteto, JAV. Ročesterio universitetas sėkmingai naudoja virtualią realybę slaugytojų mokyme ir šio universiteto atstovų patirtis bus vertinga įgyvendinant projektą DDS-MAP. Todėl abu profesoriai buvo pakviesti prisijungti prie besikuriančios DDS-MAP projekto Patariamosios tarybos.


Slinkite į viršų