Návštěva vedoucího projektu DDS-MAP na Fakultě zdravotnických věd Lékařské univerzity v Lublinu, Polsko

Ve dnech 1. až 5. dubna navštívil Fakultu zdravotnických věd Lékařské univerzity v Lublinu v Polsku profesor John Wells z Jihovýchodní technologické univerzity (SETU) ve Waterfordu v Irsku – vedoucí projektu DDS-MAP. Cílem návštěvy bylo prodiskutovat společné aktivity v rámci projektu i budoucí projektové žádosti. Během setkání s fakultním týmem realizujícím projekt byl diskutován postup validace vzdělávacích modulů a výzkum související s tímto postupem. Setkání se zúčastnil také prof. Dianne Cooney-Miner a Dr. Patricia Gatlin z Rochester University, USA. University of Rochester úspěšně využívá virtuální realitu ve výuce ošetřovatelství a zkušenosti zástupců této univerzity budou cenné pro realizaci projektu DDS-MAP. Proto byli oba profesoři pozváni do vznikajícího Poradního sboru projektu DDS-MAP.


Přejděte na začátek