Návšteva vedúceho projektu DDS-MAP na Fakulte zdravotníckych vied Lekárskej univerzity v Lubline, Poľsko

V dňoch 1. – 5. apríla profesor John Wells z Juhovýchodnej technologickej univerzity (SETU) vo Waterforde v Írsku – vedúci projektu DDS-MAP – navštívil Fakultu zdravotníckych vied Lekárskej univerzity v Lubline v Poľsku. Cieľom návštevy bolo prediskutovať spoločné aktivity v rámci projektu ako aj budúce projektové žiadosti. Počas stretnutia s fakultným tímom realizujúcim projekt bol prediskutovaný postup validácie vzdelávacích modulov a výskum súvisiaci s týmto postupom. Stretnutia sa zúčastnil aj prof. Dianne Cooney-Miner a Dr. Patricia Gatlin z Rochester University, USA. University of Rochester úspešne využíva virtuálnu realitu vo vzdelávaní sestier a skúsenosti zástupcov tejto univerzity budú cenné pre realizáciu projektu DDS-MAP. Preto boli obaja profesori pozvaní do vznikajúcej Poradnej rady projektu DDS-MAP.


Prejdite na začiatok