Posjet voditelja projekta DDS-MAP na Fakultetu zdravstvenih znanosti Medicinskog sveučilišta u Lublinu, Poljska

Od 1. do 5. travnja profesor John Wells sa South East Technological University (SETU) u Waterfordu, Irska – voditelj DDS-MAP projekta – posjetio je Fakultet zdravstvenih znanosti Medicinskog sveučilišta u Lublinu u Poljskoj. Cilj posjeta bio je razgovor o zajedničkim aktivnostima u okviru projekta kao i budućim projektnim prijavama. Tijekom sastanka s fakultetskim timom koji provodi projekt razgovaralo se o postupku validacije modula izobrazbe i istraživanju vezanom uz ovaj postupak. Skupu je nazočio i prof. Dianne Cooney-Miner i dr. Patricia Gatlin sa Sveučilišta Rochester, SAD. Sveučilište u Rochesteru uspješno koristi virtualnu stvarnost u obrazovanju medicinskih sestara te će iskustvo predstavnika ovog sveučilišta biti dragocjeno za provedbu projekta DDS-MAP. Stoga su oba profesora pozvana da se pridruže Savjetodavnom vijeću projekta DDS-MAP u nastajanju.


Pomaknite se na vrh