Dynamic Digital Skills for Medical and Allied Professions in Health Services (DDS-MAP)
Se hvad der sker i projektet
Videnskabelige artikler
Se den seneste forskningsudvikling
Praksisfællesskab
Hvad er DDS-MAP Samfinansieret under EU4Health-programmet har et projekt til formål at udvikle nye uddannelsestilbud til sundhedspleje og beslægtede fagfolk i EU, fokuseret på erhvervelse og beherskelse af nye digitale teknologier i leveringen af plejetjenester.
0
MÅNEDER
0
PARTNERE
0
LANDE
0 M $
FINANSIERING

Baggrund

COVID-19 og krig i Ukraine er forbude om en mere destabiliseret verden drevet af klimaændringer, hurtig massemigrering, fødevareusikkerhed, statssvigt og epidemier. Disse begivenheder vil i høj grad påvirke Europas sundhedssystemers infrastruktur og sundhedspersonale

På den anden side, sundhedspersonale ofte mangler tilstrækkelig viden, træning og færdigheder at engagere sig effektivt med digitale teknologier. Som følge heraf er de ofte stressede, når de beskæftiger sig med disse teknologier. Formålet er at løse de udfordringer, der opstår som følge af bred brug af digitale og elektroniske teknologier i tværfagligt sundhedsvæsen miljø på tværs af EU dannede DDS-MAP et paneuropæisk konsortium bestående af højere læreanstalter (medicinsk, sygepleje, uddannelse og digital teknologi), ngo'er, sundhedsmyndigheder og sundhedsforsikringsselskaber i hele EU.

DDS-MAP Sigter mod

Kortlægge leveringen af tilgængelige digitale færdigheder (alfabetisme, digital transformation, cybersikkerhed, onlinekommunikation) af sundhedspersonalet på lokalt og europæisk plan for at øge sundhedspersonalets digitale kompetencer.

Gør det muligt for sundhedschefer at reagere bedre på aktuelle og nye sundhedsproblemer (cybersikkerhed, overspændingsstyring, forsyningsstyring).

Gør det muligt for sundhedspersonale effektivt at planlægge, levere, overvåge og evaluere digitale sundhedsplejetilgange og deres velvære og modstandskraft gennem tilpasning af digitale færdigheder.

Engagere sig med regulerende myndigheder og faglige sammenslutninger for at fremme mikrolæring og akkreditering af legitimationsoplysninger til erhvervelse og anerkendelse af digitale færdigheder.

I løbet af de næste 30 måneder vil projektet producere

En første af sin slags undersøgelse af de digitale kompetencer for sundhedspleje og beslægtede fagfolk i hele EU.

Mikrolegitimationsoplysninger nærmer sig at udnytte og tilpasse en etableret ramme for DDS-MAP

Europæiske færdighedstræningsmoduler udviklet gennem en samskabelsesproces, der imødekommer behovene i flere discipliner for hospitalslæger, sygeplejersker og ikke-klinisk personale.

Vurdering af Augmented og virtual reality (AR og VR) platform, der udnytter ekspertise inden for DDS-MAP

Seneste nyheder

Tilmeld dig nyhedsbrevet for at holde dig ajour med vores seneste nyheder og aktiviteter

Twitter-feed

Som associeret partner vil din organisation have mulighed for formelt at blive anerkendt som et ikke-kontraktligt medlem af vores konsortium og deltage i aktiviteterne fra et tidligt tidspunkt. Få mere at vide: https://ddsmap.easpd.eu/associate-2/

#EU4Health #HEalthUnion

Vi er glade for at udgive det første nyhedsbrev, der fremhæver et overblik over projektets baggrund, centrale udfordringer og forventede resultater. Dyk ned i en helt ny projektwebside, og sørg for at holde dig opdateret ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev.➡️ https://ddsmap.easpd.eu/newsletter/

📢Ringer til alle læger og allierede fagfolk i hele EU!

#EU4Health-projektet DDS-MAP gennemfører en omfattende EU-dækkende undersøgelse af sundhedspersonale, der dækker aktuelle og nye behov for #digitalskills.
📊Tag undersøgelsen i dag 👉 [http://ddsmap.easpd.eu/SURVEY/]

🌐DDS-MAP ny webside!

Vi er glade for at kunne annoncere lanceringen af DDS-MAP-projektets webside! 💻 Besøg venligst for at lære mere om projektet og tilmeld dig vores nyhedsbrev for at blive involveret 👉 https://ddsmap.easpd.eu/

DDS-MAP projektpartnere samlet i den officielle præsentation af projektet på Osijek Fakultet for Tandmedicin og Sundhed.

#AAATE2023 Best Paper Award blev tildelt Sharona Vonck for hendes artikel om "MS@Work in Flanders: the Development of a MS Toolkit for a Stable Employment". Tillykke!

Indlæs mere
Rul til toppen